Naši holubi- naše hobby

Informace o nás

Jsme tým, otec a syn, závodící v OS Plzeň a od roku 1996, kdy jsme začali holubařit společně, jsme dosáhli cenných výsledků. Mezi ty, na které nejraději vzpomínáme patří bezesporu zisk 3 mistrovských titulů v letech 2005, 2006 a 2007, účast naší He ,707´na olympiádě v Oostende a její 1. a 2. místo na CV v Klatovech a Hluku. Více o naších výsledcích se dozvíte na tomto webu. Přejeme Vám pěknou zábavu.

Původ našeho chovu

Do doby než se do chovu vložil můj otec jsem měl převážnou část holůbů od místních chvatelů. Hlavně od svého dědy, pana Šedivého, pana Kráčiny a pana Drozdy. Zlom nastal v roce 1996. V tomto roce táta kontaktoval špičkového chovatele, pana Reinholda Pömla, od kterého koupil 10 holoubat, převážně krve Desmet- Matthijs. Z těchto 10 holoubat se 2 projevili jako výborní chovní jedinci. A to hlubice Desmet- Matthijs „6879“,ve které je z obou stran nakrevněný výborný závodník a poté chovný holub „417“ od Franze Pömla, a holub „6872“ krve Desmet- Matthijs x Boostijn, který se stal základním chovným holubem našeho chovu. Postupem času doplňujeme náš chov o další holuby. Nejprve v roce 1997 o 15 holoubat od Františka Křivy, ze kterých získáváme dalšího výborného chovného holuba „1125“. V něm je z obou stran nakrevněn Křivův základní holub „120012“. Dále v roce 1999 o 20 holoubat od pana Dittricha z Ostravy. Z jeho holubů se nám osvědčili 2 Jansseni, a to sourozenci „78“ a „79“. He „78“ je do dnešní doby naši nejlepší chovnou holubicí. Dále máme z roku 2000 2 holoubky ze základního páru Křiva x Meulemans od Jaroslava Drozdy. Dále už chov doplňujeme jen o holuby kmenů které máme, nebo o nichž víme že do našeho zapadají. Takže jsou u nás ještě k vidění holubi ras Schellens, Horemans, Bostijn a Jansseni od chovatelů Potůčka,Zahradníka,Špilara a bří Máchů a bratrů Herzigových.

 

Počátky chovu

S chovem poštovních holubů jsem začal já (Václav ml.) a později se přidal i můj otec. Přiznávám že je to docela paradox, protože většinou se k otci přidá syn, ale u nás to prostě bylo naopak. Ovšem kolem holubů jsem se motal už dříve a to prostřednictvím mého dědy Jaroslava Kříže, se kterýmjsem od dětství jezdil nasazovat na závody a následně jsem sním čekal i na návrat holoubků. A právě od mého dědy jsem získával první cenné informace o chovu, kmenech a také závodech poštovních holubů. A tak se stalo že v patnácti letech jsem začal závodit sám.Začátky nebyly nějak valné, ale přesto jsem měl z každého lepšího doletu radost. Po 4 letech když jsem samostatně holubařil se mi podařilo porazit mého dědu. To se psal rok 1996 a právě v tomto roce se do chovu vložil i můj otec.

Vyhledávání

Kontakt

Brandtlík Václav Trnová 38, 330 13 Trnová +420607721769